BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 327525-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 20 grudnia 2011 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2011 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2011 14:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 gru 2011 10:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1619 razy