BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 1
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 1”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Pawła Brandt prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 181.199,88 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Firma Handlowo-Usługowa IWA Paweł Brandt
ul. Rybacka 22/5
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (181 199,88 : 181 199,88)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (181 199,88 : 330 000,00)x100x4 = 219,64 pkt
Razem:
219,64 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (181 199,88 : 239 760,00)x100x4 = 302,32 pkt
Razem:
302,32 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech
Łupki 108d
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7 (181 199,88 : 208 656,00)x100x4 = 347,36 pkt
Razem:
347,36 pkt
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 13:09
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 14:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2011 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1473 razy