BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 3
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 3”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę 128.952,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (128 952,00 : 155 520,00)x100x4 = 331,68 pkt
Razem:
331,68 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech
Łupki 108d
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7 (128 952,00 : 128 952,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 14:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2011 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1591 razy