BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 35.000,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Firma Handlowo-Usługowa IWA Paweł Brandt
ul. Rybacka 22/5
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (35 000,00 : 66 005,28)x100x4 = 212,12 pkt
Razem:
212,12 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (35 000,00 : 35 000,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (35 000,00 : 77 760,00)x100x4 = 180,04 pkt
Razem:
180,04 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech
Łupki 108d
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7 (35 000,00 : 72 576,00)x100x4 = 192,92 pkt
Razem:
192,92 pkt
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2011 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1467 razy