BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 3
Burmistrz Pisza uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 3” wybrano ofertę złożoną przez Janusza Roberta Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Olszewski Janusz Robert z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 49, za łączną cenę 155.520,00 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Ponownego wyboru dokonano w związku z faktem, iż Wykonawca, którego oferta poprzednio została wybrana uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza oferta.
Data powstania: środa, 21 gru 2011 12:42
Data opublikowania: środa, 21 gru 2011 13:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 gru 2011 08:39
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1440 razy