BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu””, zostało złożonych dwanaście ofert, w tym osiem niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Romualda Muszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński z siedzibą w Maldaninie 18 c, za łączną cenę 47.355,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
WECTOR Sp. z o.o.
ul. Radzymińska 183
03-579 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (47 355,00 : 59 735,00)x100x4 = 317,12 pkt
Razem:
317,12 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
POI Sp. z o.o.
ul. Szeroka 1
88-100 Inowrocław
Building Supervision Services Polska Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (47 355,00 : 195 999,27)x100x4 = 96,64 pkt
Razem:
96,64 pktOferta nr 4
MBJ CORPORATION Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 72 lok. 2
02-239 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (47 355,00 : 162 360,00)x100x4 = 116,68 pkt
Razem:
116,68 pkt

Oferta nr 6
PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 135 nr lok. 127
92-318 Łódź
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (47 355,00 : 256 210,00)x100x4 = 121,24 pkt
Razem:
121,24 pkt

Oferta nr 8
Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński
Maldanin 18 c
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 8 (47 355,00 : 47 355,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Oferta nr 9
Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek
ul. Gdańska 47/31
84-230 Rumia
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 9 (47 355,00 : 72 324,00)x100x4 = 261,92 pkt
Razem:
261,92 pkt


Oferta nr 10
Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 26
10-526 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 10 (47 355,00 : 91 512,00)x100x4 = 207,00 pkt
Razem:
207,00 pkt

Oferta nr 11
WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Gorbatowa 15, lok. 238
07-410 Ostrołęka
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 11 (47 355,00 : 90 000,00)x100x4 = 210,48 pkt
Razem:
210,48 pktWykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 3
BHP KAD Marlena Biernacka
Plac Konstytucji 3 Maja 8/4
11-200 Bartoszyce


Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk
ul. Graniczna 13
11-400 Kętrzyn

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 7
Nadzory Inwestycyjne i Usługi Projektowe mgr inż. Andrzej Zalewski
ul. Żurawia 1
12-200 Pisz

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 12
ADBud Biuro Doradztwa Inwestycyjno – Budowlanego Adam Czartoryjski
ul. Wojska Polskiego 33
12-200 PiszData powstania: czwartek, 22 gru 2011 13:46
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2011 14:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2011 07:58
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1807 razy