BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 307.800,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (307 800,00 : 324 000,00)x100x4 = 380,00 pkt
Razem:
380,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (307 800,00 : 307 800,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: wtorek, 27 gru 2011 11:28
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2011 14:20
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2012 08:30
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1434 razy