BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz – zadanie nr 1

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz – zadanie nr 1”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Jakuba Maniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak z siedzibą w Ełku, przy ul. Sikorskiego 19c, za łączną cenę 71.700,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (71 700,00 : 85 000,00)x100x3 = 253,05 pkt
Razem:
253,05 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (71 700,00 : 71 700,00)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt

Data powstania: środa, 28 gru 2011 14:13
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sty 2012 08:20
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1394 razy