BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 471.312,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (471 312,00 : 491 976,00)x100x4 = 383,20 pkt
Razem:
383,20 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu
ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (471 312,00 : 471 312,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: środa, 28 gru 2011 14:14
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sty 2012 08:20
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1588 razy