BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu na działkach o nr geod. 446, 453/1 i 496/1
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu na działkach o nr geod. 446, 453/1 i 496/1”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 28, za łączną cenę 142.411,42 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (142 411,42 : 145 021,49)x100x3 = 294,60 pkt
Razem:
294,60 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (142 411,42 : 142 411,42)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pktData powstania: środa, 26 wrz 2012 12:09
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2012 12:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 paź 2012 07:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1604 razy