BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2013 rok.
Pliki do pobrania: