BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Leonarda Wojciechowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz z siedzibą w Elblągu, przy ul. Nowowiejskiej 3/5, za łączną cenę 30.342,60 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz
ul. Nowowiejska 3/5
82-300 Elbląg
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (30 342,60 : 30 342,60)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: środa, 5 gru 2012 11:23
Data opublikowania: środa, 5 gru 2012 14:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 gru 2012 11:36
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1707 razy