BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 4a, za łączną cenę 572.906,99 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu
ul. Gizewiusza 4a
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (572 906,99 : 572 906,99)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: wtorek, 11 gru 2012 11:03
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2012 11:16
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2012 09:42
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1377 razy