BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510012-2012 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 21 grudnia 2012 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 15:16
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 gru 2012 07:38
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1743 razy