BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 197.500,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (197 500,00 : 197 500,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2012 14:43
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2012 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2012 09:34
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1510 razy