BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, za łączną cenę 474.630,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (474 630,00 : 474 630,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: piątek, 21 gru 2012 11:52
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 12:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2012 08:31
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy