BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu”, zostało złożonych sześć ofert, w tym pięć niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Łukasza Staniszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU MASTER Łukasz Staniszewski z siedzibą w Ełku, przy
ul. Tuwima 5/33, za łączną cenę 1.000.474,21 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
KOLBUD sp. j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (1 000 474,21 : 1 195 581,85)x100x4 = 334,72 pkt
Razem:
334,72 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Usługi Ogólno-Budowlane WAS-BUD Janusz Waśkiewicz
Borki 2/2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (1 000 474,21 : 1 175 055,58)x100x4 = 340,56 pkt
Razem:
340,56 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Ladziński Andrzej Budownictwo Ogólne LADZIŃSKI
Bartosze 35
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (1 000 474,21 : 1 668 252,34)x100x4 = 239,88 pkt
Razem:
239,88 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
PHU MASTER Łukasz Staniszewski
ul. Tuwima 5/33
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (1 000 474,21 : 1 000 474,21)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (1 000 474,21 : 1 158 287,42)x100x4 = 345,52 pkt
Razem:
345,52 pkt


Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o.
ul. Suwalska 27
11-500 Giżycko
Data powstania: środa, 4 gru 2013 14:49
Data opublikowania: środa, 4 gru 2013 14:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 gru 2013 07:33
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1562 razy