BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 6 grudnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505224-2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 16 grudnia 2013 r., godz. 12:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: piątek, 6 gru 2013 12:46
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2013 13:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 gru 2013 14:54
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1429 razy