BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 9 grudnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 266871-2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 17 grudnia 2013 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 gru 2013 10:56
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1335 razy