BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 grudnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 271689-2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz . Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 23 grudnia 2013 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: piątek, 13 gru 2013 12:40
Data opublikowania: piątek, 13 gru 2013 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 gru 2013 12:40
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1281 razy