BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Barmę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy
ul. Dolnej 2F, za łączną cenę 153.737,70 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma
ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (153 737,70 : 153 737,70)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Data powstania: wtorek, 17 gru 2013 14:13
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2013 15:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2013 08:02
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1741 razy