BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez BENTRA Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp. j. z siedzibą w Piszu, przy ul. Grunwaldzkiej 1, za łączną cenę 359.100,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 95 %):
Oferta nr 1 (359 100,00 : 359 100,00)x95x4 = 380,00 pkt
Liczba pkt w kryterium (odległość od siedziby Zamawiającego (Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5) do najbliższej stacji paliw Wykonawcy (w km, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, po drogach dojazdowych) – 5 %):
Oferta nr 1 (0,5 : 2,5)x5x4 = 4,00 pkt
Razem:
384,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
BENTRA Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp. j.
ul. Grunwaldzka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 95 %):
Oferta nr 2 (359 100,00 : 359 100,00)x95x4 = 380,00 pkt
Liczba pkt w kryterium (odległość od siedziby Zamawiającego (Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5) do najbliższej stacji paliw Wykonawcy (w km, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, po drogach dojazdowych) – 5 %):
Oferta nr 2 (0,5 : 0,5)x5x4 = 20,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 19 gru 2013 13:54
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2013 14:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2013 08:02
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy