BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Borkowski Usługi Ogrodnicze i Leśne ”BOS” z siedzibą w Piszu, przy ul. Gdańskiej 40 A, za łączną cenę 32.400,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Stanisław Borkowski Usługi Ogrodnicze i Leśne ”BOS”
ul. Gdańska 40 A
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (32 400,00 : 32 400,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Usługi Komunalne Mariusz Sakowski
ul. Mazurska 1/1
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (32 400,00 : 61 000,00)x100x4 = 212,44 pkt
Razem:
212,44 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (32 400,00 : 75 600,00)x100x4 = 171,44 pkt
Razem:
171,44 pkt

Data powstania: czwartek, 19 gru 2013 13:57
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2013 14:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2013 08:02
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy