BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 2
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 2”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Pawła Brandt prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa ”IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy
ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 191.808,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Firma Handlowo – Usługowa ”IWA” Paweł Brandt
Ul. Rybacka 22/5
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (191 808,00 : 191 808,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: wtorek, 24 gru 2013 10:48
Data opublikowania: wtorek, 24 gru 2013 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 08:05
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1253 razy