BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 53.998,88 zł brutto za realizację przedmiotu
zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (53 998,88 : 53 998,88)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Firma Handlowo – Usługowa ”IWA” Paweł Brandt
Ul. Rybacka 22/5
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (53 998,88 : 64 800,00)x100x4 = 333,32 pkt
Razem:
333,32 pkt

Data powstania: wtorek, 24 gru 2013 10:50
Data opublikowania: wtorek, 24 gru 2013 10:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 08:05
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1291 razy