BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela, z siedzibą w Ełku, przy ul. Mickiewicza 15, Vp., za łączną cenę 14.760,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 100 %):
Oferta nr 5 (492,00 : 492,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:19
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 15:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2014 12:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1482 razy