BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę 3.936,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości zabudowanej – 100 %):
Oferta nr 4 (492,00 : 492,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości zabudowanej – 100 %):
Oferta nr 5 (492,00 : 1 476,00)x100x4 = 133,32 pkt
Razem:
133,32 pkt
Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:21
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 15:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2014 12:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1376 razy