BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Iwonę Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu 22, za łączną cenę 7.011,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 1 (116,85 : 250,00)x100x4 = 186,96 pkt
Razem:
186,96pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska
Rybical 22
11-520 Ryn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 3 (116,85 : 116,85)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 100 %):
Oferta nr 4 (116,85 : 221,40)x100x4 = 211,12 pkt
Razem:
211,12 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości zabudowanej – 100 %):
Oferta nr 5 (116,85 : 430,50)x100x4 = 108,56 pkt
Razem:
108,56 pktData powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:22
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 15:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2014 12:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1491 razy