BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 28/1, za łączną cenę 27.000,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 1 (450,00 : 460,00)x100x4 = 391,32 pkt
Razem:
391,32 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska
ul. Jagiellońska 28/1
10-273 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 2 (450,00 : 450,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 4 (450,00 : 492,00)x100x4 = 365,84 pkt
Razem:
365,84 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 100 %):
Oferta nr 5 (450,00 : 738,00)x100x4 = 243,84 pkt
Razem:
243,84 pkt
Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:26
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 15:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2014 12:09
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1451 razy