BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)”, zostało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Iwonę Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 15.375,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 1 (153,75 : 250,00)x100x4 = 246,00 pkt
Razem:
246,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska
ul. Jagiellońska 28/1
10-273 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 2 (153,75 : 160,00)x100x4 = 384,36 pkt
Razem:
384,36 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska
Rybical 22
11-520 Ryn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 3 (153,75 : 153,75)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 4 (153,75 : 221,40)x100x4 = 277,76 pkt
Razem:
277,76 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego – 100 %):
Oferta nr 5 (153,75 : 369,00)x100x4 = 166,68 pkt
Razem:
166,68 pkt

Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:27
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2014 12:09
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1527 razy