BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska
ul. Jagiellońska 28/1
10-273 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu – 100 %):
Oferta nr 2 (295,20 : 305,00)x100x4 = 387,16 pkt
Razem:
387,16 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska
Rybical 22
11-520 Ryn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu – 100 %):
Oferta nr 3 (295,20 : 307,50)x100x4 = 384,00 pkt
Razem:
384,00 pkt


Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu – 100 %):
Oferta nr 4 (295,20 : 295,20)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela
ul. Mickiewicza 15, Vp.
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za wycenę jednego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu – 100 %):
Oferta nr 5 (295,20 : 738,00)x100x4 = 160,00 pkt
Razem:
160,00 pkt


Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:32
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2014 12:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1534 razy