BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na modernizację drogi gminnej we wsi Liski
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.07.2004 r., w przedmiocie zamówienia: modernizacja drogi gminnej we wsi Liski w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o. o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniawskiego 2 za cenę – 173 345,33 zł (brutto) przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 138 110,56 zł (brutto).
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2004 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2004 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sie 2004 16:47
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1969 razy