BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego
Do Zamawiającego w dniu 14 marca 2014 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Dot. Newslettera:
Ad 1. Zamawiający zakłada możliwość komunikacji pomiędzy narzędziami poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail.

Dot. „Wirtualnego Urzędu”:
Ad 1. Zamawiający udostępnił plan Urzędu Miejskiego w załączniku nr 1 do załącznika nr 11 do SIWZ – dok. projekt. budowy sieci logicznej. Zamawiający dysponuje planem pomieszczeń Urzędu w formie papierowej i papierowej zeskanowanej. W związku z trwającymi pracami remontowymi plan ten może ulec niewielkim zmianom.
Ad. 2. Na plany pomieszczeń powinna być naniesiona interaktywna warstwa zdjęć do przeglądania. Galeria zdjęć ma być uruchamiana za pomocą elementu panoramy. Orientacyjna początkowa ilość panoram – 4 (3 panoramy poszczególnych pięter budynku, 1 panorama z zewnątrz). Wymagana jest funkcja ręcznego dodawania zdjęć i zdjęć panoramicznych przez użytkowników. Wykonawca zapewnia dostarczenie plików źródłowych panoram wraz ze zdjęciami, na podstawie których panoramy wykonano (na jednym z ogólnodostępnych nośników np. płyty DVD) oraz przeniesienie na Zamawiającego praw majątkowych z prawem do rozwoju i modyfikacji wykonanych utworów.
Ad 3. Wykonawca wykorzysta techniki modelowania 3D podczas tworzenia wizualizacji pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (korytarze Urzędu). Wykonawca stworzy siatkę geometryczną każdego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w celu odtworzenia ich w modelu 3D. Wykonawca zapewni dostarczenie plików źródłowych cyfrowych modeli pomieszczeń wraz ze zdjęciami (lub skanami 3D), na podstawie których panoramy wykonano (na jednym z ogólnodostępnych nośników np. płyty DVD) oraz przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich z prawem do rozwoju i modyfikacji wykonanych utworów; format plików źródłowych będzie zgodny z formatem oprogramowania do tworzenia cyfrowych modeli pomieszczeń.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załącznik:
- treść zapytania nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 mar 2014 12:23
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2014 12:41
Data edycji: poniedziałek, 7 kwi 2014 15:38
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 15:16
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1645 razy
Ilość edycji: 1