BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Wiartel
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

-Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - Nieruchomość zabudowana:
budynek o pow. użytkowej 567,68m2 ,dwa
budynki gospodarcze , budynek letni drewniany o pow.
użytkowej 48,12m2, budynek letni murowany o
pow.użytkowej 24,41m2 , pomost drewniany o
pow.42,50m2 oraz budowle towarzyszące .
-Numer geodezyjny nieruchomości - 10/7 ,9
-Powierzchnia nieruchomości - 8.718m2.
-Numer KW - 12604, 7378
-Cena wywoławcza nieruchomości - 684.107,-zł. /bez VAT-u/
-Wysokość wadium - 50.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2004 r. o godz. 12. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Po ustaleniu ceny sprzedaży w drodze przetargu, od wartości budynku
murowanego o pow.użytkowej 24,41m2 wraz z gruntem o powierzchni 31,90 m2
zostanie
naliczony podatek VAT w wysokości 22%
3.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na
konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP
SA O/Pisz .
4.Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do umożliwienia korzystania z terenu
działek będących przedmiotem przetargu właścicielom istniejących sieci w celu ich
naprawy, modernizacji czy też przebudowy.
5.Zgodnie z Uchwałą Nr XII/120/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14.08.2003r.
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w/w nieruchomości z przeznaczeniem pod turystykę i rekreację.
6.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
7.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
9.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: czwartek, 5 sie 2004 13:38
Data opublikowania: czwartek, 5 sie 2004 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sie 2004 17:00
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2024 razy