BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4 DO TREŚCI SIWZ

na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności
Do Zamawiającego w dniu 22 kwietnia 2014 r. wpłynęło zapytanie nr 4 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:


ZAPYTANIE NR 4:
Zgodnie z dokumentacją projektową nie są wymagane rury osłonowe w miejscach przejść pod chodnikami.


Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


Załącznik:
- treść zapytania nr 4
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 10:26
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 10:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 kwi 2014 12:32
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1466 razy