BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności
Burmistrz Pisza na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


UZASADNIENIE


W dniu 9 kwietnia 2014 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 3.141.693,88 zł brutto za realizację całego zamówienia, natomiast Zamawiający na realizację tego zamówienia może przeznaczyć 2.872.955,00 zł brutto.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.
Data powstania: czwartek, 24 kwi 2014 12:56
Data opublikowania: czwartek, 24 kwi 2014 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 maj 2014 11:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1503 razy