BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 94549-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 15 maja 2014 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 kwi 2014 14:30
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2014 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2014 14:04
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1907 razy