BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Do Zamawiającego w dniu 5 maja 2014 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:


ZAPYTANIE NR 1:


Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykazania się doświadczeniem wskazanym w zapytaniu. Zamawiający podkreśla, iż za spełnienie powyższego warunku uzna wykazanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenów użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto. Wykonanie parków lub skateparków zostało podane przez Zamawiającego jedynie jako przykład powyższej roboty budowlanej i w żadnym stopniu nie zmusza to Wykonawców do wykazywania wyłącznie takich robót jako wykonania zagospodarowania terenów użyteczności publicznej.


Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.


 


Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


 


Załącznik:


- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 maj 2014 11:42
Data opublikowania: wtorek, 6 maj 2014 12:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2014 14:04
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1502 razy