BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną

Do Zamawiającego w dniu 8 maja 2014 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:


 


ZAPYTANIE NR 1:


Ad 1. Należy przyjąć rury o średnicy 300 mm.


Ad 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szczelnych studni betonowych o średnicy 1000 mm.


Ad 3. Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji część nowych włazów, skrzynek i obudów.


 


Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.


 


Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


 


Załącznik:


- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 maj 2014 12:33
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 13:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2014 09:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy