BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.,z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 2.498.899,67 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (2 498 899,67 : 3 611 138,71)x100x4 = 276,80 pkt
Razem:
276,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (2 498 899,67 : 2 652 937,76)x100x4 = 376,76 pkt
Razem:
376,76 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (2 498 899,67 : 2 498 899,67)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Data powstania: piątek, 16 maj 2014 09:09
Data opublikowania: piątek, 16 maj 2014 11:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 maj 2014 08:58
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy