BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 20 maja 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 168910-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymaniana. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 28 maja 2014 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej


 

Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 09:22
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2014 12:33
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:45
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1585 razy