BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na zagospodarowanie terenu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 193/3, 188/14, 192/5 położonych przy ulicy Dworcowej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Zagospodarowanie terenu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 193/3, 188/14, 192/5 położonych przy ulicy Dworcowej w Piszu”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Elżbietę Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”POLBET”, ”ZAJAZD WIEJSKI” Elżbieta Mieczkowska,z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę 315.050,20 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN”

 

ul. Mazurska 3

 

11-500 Giżycko

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 1 (315 050,20 : 391 065,22)x100x3 = 241,68 pkt

 

Razem:

 

241,68 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 2

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”POLBET”, ”ZAJAZD WIEJSKI” Elżbieta Mieczkowska

 

Szczechy Wielkie 15

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 2 (315 050,20 : 315 050,20)x100x3 = 300,00 pkt

 

Razem:

 

300,00 pkt

Data powstania: wtorek, 22 lip 2014 12:48
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2014 14:00
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lip 2014 08:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1430 razy