BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”, zostało złożonych osiem ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez GASPOL S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80, za łączną cenę 815.817,26 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

ECOERGIA Sp. z o.o.

 

ul. Zabłocie 23

 

30-701 Kraków

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 1 (815 817,26 : 826 924,08)x100x3 = 295,98 pkt

 

Razem:

 

295,98 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 2

 

PKP Energetyka S.A.

 

ul. Hoża 63/67

 

00-681 Warszawa

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 2 (815 817,26 : 844 022,09)x100x3 = 289,98 pkt

 

Razem:

 

289,98 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 3

 

GASPOL S.A.

 

Al. Jana Pawła II 80

 

00-175 Warszawa

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 3 (815 817,26 : 815 817,26)x100x3 = 300,00 pkt

 

Razem:

 

300,00 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 4

 

CORRENTE Sp. z o.o.

 

ul. Konotopska 4

 

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 4 (815 817,26 : 836 220,12)x100x3 = 292,68 pkt

 

Razem:

 

292,68 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 5

 

Energa-Obrót S.A.

 

Al. Grunwaldzka 472

 

80-309 Gdańsk

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 5 (815 817,26 : 818 488,80)x100x3 = 299,01 pkt

 

Razem:

 

299,01 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 6

 

RWE Polska S.A.

 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

 

00-347 Warszawa

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 6 (815 817,26 : 840 830,43)x100x3 = 291,09 pkt

 

Razem:

 

291,09 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 7

 

GREEN S.A.

 

ul. Prosta 32u

 

00-838 Warszawa

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 7 (815 817,26 : 827 354,52)x100x3 = 295,83 pkt

 

Razem:

 

295,83 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 8

 

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

 

ul. Świętojańska 12

 

15-082 Białystok

 

Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):

 

Oferta nr 8 (815 817,26 : 822 861,54)x100x3 = 297,42 pkt

 

Razem:

 

297,42 pkt

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 31 lip 2014 12:22
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2014 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sie 2014 11:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1440 razy