BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 216351-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 22 października 2014 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.


Data powstania: wtorek, 14 paź 2014 13:01
Data opublikowania: wtorek, 14 paź 2014 14:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2014 08:41
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1537 razy