BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż działek niezabudowanych położonych we wsi Szczechy Małe , gmina Pisz.


Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg
ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.
Położenie nieruchomości - Szczechy Małe ,gmina Pisz.
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - Działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę
letniskową w planie zagospodarowania przestrzennego ,
oznaczone nr j.n.
Nr działki 14/17 o powierzchni 960m2 - cena wywoławcza - 13.510,-zł. - + 22% VAT
Nr działki 14/18 o powierzchni 1.013m2 - cena wywoławcza - 14.260,-zł. - + 22% VAT
Nr działki 14/19 o powierzchni 999m2 -cena wywoławcza - 14.070,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/20 o powierzchni 1.021m2 - cena wywoławcza - 14.380,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/21 o powierzchni 1.042m2 - cena wywoławcza - 14.670,-zł.- +22%VAT
Nr działki 14/22 o powierzchni 1.064m2 - cena wywoławcza - 14.980,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/23 o powierzchni 1.085m2 - cena wywoławcza - 15.280,-zł. - +22%VAT
Nr działki 14/27 o powierzchni 1.038m2 - cena wywoławcza - 14.520,-zł. - + 22% VAT
Nr działki 14/28 o powierzchni 1.038m2 - cena wywoławcza - 14.620,-zł. - + 22% VAT
Nr działki 14/29 o powierzchni 1.038m2 -cena wywoławcza - 14.620,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/30 o powierzchni 1.038m2 - cena wywoławcza - 14.620,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/31 o powierzchni 1.038m2 - cena wywoławcza - 14.620,-zł.- +22%VAT
Nr działki 14/32 o powierzchni 1.041m2 - cena wywoławcza - 14.650,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/33 o powierzchni 1.151m2 - cena wywoławcza - 16.210 -zł. - +22%VAT
Nr działki 14/34 o powierzchni 787m2 -cena wywoławcza - 11.080,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/35 o powierzchni 984m2 - cena wywoławcza - 13.770,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/36 o powierzchni 1.513m2 - cena wywoławcza - 21.180,-zł.- +22%VAT
Nr działki 14/37 o powierzchni 1.514m2 - cena wywoławcza - 21.040,-zł. - +22% VAT
Nr działki 14/38 o powierzchni 939m2 - cena wywoławcza - 13.140,-zł. - +22%VAT

Wadium - 2.000,- zł. /do każdej działki /

1. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr
54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz. lub w kasie Urzędu .
3.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003r. w/w nieruchomości
przeznaczone są na cele projektowanej zabudowy letniskowej .
4. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane
wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 06 września 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: piątek, 20 sie 2004 09:03
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2004 15:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2004 14:20
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1990 razy