BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. U. S) zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 11 grudnia 2014 r., godz. 8:00.

Poniżej pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: środa, 5 lis 2014 12:59
Data opublikowania: środa, 5 lis 2014 14:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 gru 2014 10:36
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1766 razy