BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż działki niezabudowanej z możliwością zabudowy zagrodowej lub usługowej we wsi Bogumiły , gmina Pisz.


Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg
ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,
oznaczonej j.n.
Położenie nieruchomości - Bogumiły ,gmina Pisz.
Numer działki - 80 , 81
Powierzchnia działki - 1.900 m2
Numer KW - 13744
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
zagrodowej lub usługowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 15.000 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 3.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 08 września 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr
54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz. lub w kasie Urzędu .
3.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową lub usługową.
4. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane
wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 03 września 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: poniedziałek, 23 sie 2004 10:11
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sie 2004 14:18
Data przejścia do archiwum: środa, 8 wrz 2004 11:44
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1811 razy