BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

 

1) w cz. I w ust. 36 w pkt 1 lit. a Załącznika nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„a) ul. Olsztyńska do Snopek”

 

2) w cz. II ust. 3 Załącznika nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Wykaz wiat, przystanków i zatok przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz (wraz z koszami) objętych przedmiotem zamówienia:

1) wykaz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz: Stare Guty, Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie I, Szczechy Wielkie II, Borki, Ciesina, Łupki, Łupki-Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk I, Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, skrzyżowanie dr. krajowej Nr 63 z drogą do miejscowości Turowo, Kocioł Duży, Jeglin I, Jeglin II, Jeglin III, Jeglin-Karwik przy drodze powiatowej, Trzonki I, Trzonki II, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, Hejdyk II, Jaśkowo, Maszty, Kocioł - razem na terenie gminy: 46 wiat + 46 koszy;

2) wykaz wiat przystankowych na terenie miasta Pisza: ul. Grunwaldzka (centrum), ul. Klementowskiego – przy blokach (centrum), ul. Klementowskiego – przy szkole (centrum), ul. Kwiatowa (centrum), ul. Warszawska I (poza centrum), ul. Warszawska II (poza centrum), ul. Wojska Polskiego (centrum) - razem na terenie miasta: 7 wiat + 7 koszy;

(ogółem: 53 wiaty + 53 kosze);

3) wykaz zatok przystankowych na drogach:

 

Miejscowość

Kilometraż – początek

Kilometraż – koniec

strona

Uwagi

 

Droga Nr 58

 

 

 

 

1

Szeroki Bór Piski

113+674

113+734

lewa

 

2

 

113+740

113+796

prawa

 

3

Snopki

118+322

118+378

lewa

kosz

4

 

118+562

118+618

prawa

kosz

 

Droga Nr 58 „b”

 

 

 

 

5

ul. Grunwaldzka (centrum)

000+644

000+686

lewa

wiata + kosz

6

 

000+686

000+694

prawa

 

7

ul. Klementowskiego (centrum)

000+935

000+953

lewa

wiata + kosz

8

 

000+953

000+987

prawa

wiata + kosz

9

ul. Kwiatowa (centrum)

001+400

001+460

prawa

wiata + kosz

10

ul. Mireckiego

002+470

002+532

lewa

kosz

 

Droga Nr 58

 

 

 

 

11

ul. Wojska Polskiego (poza centrum)

123+410

123+466

lewa

kosz

12

ul. Wojska Polskiego (poza centrum)

123+504

123+560

prawa

kosz

13

Łupki – Kolonia

124+813

124+867

lewa

 

14

 

124+912

124+966

prawa

kosz

15

Babrosty

126+492

126+546

lewa

 

16

 

126+593

126+647

prawa

wiata + kosz

17

Rybitwy

128+067

128+128

lewa

wiata + kosz

18

 

128+168

128+226

prawa

 

19

Kocioł Duży

130+409

130+470

lewa

wiata + kosz

20

 

130+525

130+585

prawa

 

21

skrzyżowanie na Rakowo

131+380

131+442

lewa

 

22

 

131+585

131+645

prawa

 

 

Droga Nr 63

 

 

 

 

23

skrzyżowanie na Kwik

079+351

079+375

lewa

kosz

24

 

079+465

079+527

prawa

 

25

Kociołek Szlachecki

081+515

081+578

prawa

wiata + kosz

26

 

081+605

081+666

lewa

 

27

skrzyżowanie na Rostki

082+381

082+44

lewa

 

28

 

082+707

082+768

prawa

 

29

Szczechy Wielkie

085+480

085+540

lewa

 

30

 

085+867

085+918

prawa

wiata + kosz

31

Trzonki

086+870

086+928

lewa

 

32

 

087+049

087+108

prawa

 

33

Jeglin I

087+832

087+882

lewa

wiata + kosz

34

 

087+980

087+995

prawa

 

35

Jeglin II

088+765

088+821

prawa

wiata + kosz

36

 

088+888

088+944

lewa

wiata + kosz

37

Maldanin

090+789

090+843

prawa

wiata + kosz

38

 

090+922

090+974

lewa

 

39

ul. Warszawska I (poza centrum)

093+630

093+670

prawa

wiata + kosz

40

 

093+670

093+708

prawa

 

41

ul. Warszawska II (poza centrum)

094+113

094+163

lewa

 

42

 

094+266

094+316

prawa

wiata + kosz

43

ul. Wojska Polskiego (centrum)

powiatowa

 

prawa

wiata + kosz

44

skrzyżowanie na Kałęczyn

099+950

 

lewa

 

45

 

100+240

 

prawa

 

46

skrzyżowanie na Bogumiły – Most

104+040

 

lewa

 

47

 

104+260

 

prawa

 

48

Skrzyżowanie na Turowo

106+360

 

lewa

wiata + kosz

49

 

106+510

 

prawa

 

50

Turowo wieś

gminna

 

prawa

wiata + kosz

51

Wiartel

gminna

 

lewa

wiata + kosz

52

ul. Lipowa – przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu (centrum)

powiatowa

 

lewa

kosz

53

ul. Gdańska

powiatowa

 

prawa

kosz

(ogółem: 53 zatoki, 53 wiaty, 62 kosze)

 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 11 grudnia 2014 r. o godzinie 08:00.

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz.

 

Data powstania: wtorek, 2 gru 2014 13:00
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2014 15:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 gru 2014 10:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy