BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 5 grudnia 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 400362-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 15 grudnia 2014 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 13:48
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 14:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 gru 2014 07:51
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1329 razy