BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg
ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.
Położenie nieruchomości - Szczechy Małe ,gmina Pisz.
Numer KW - 19638
Numer działki - 14/26
Powierzchnia działki - 1,4323 ha
Opis nieruchomości - Działka niezabudowana przeznaczona na cele
projektowanych usług turystycznych z zielenią
towarzyszącą w planie zagospodarowania przestrzennego ,

Cena wywoławcza nieruchomości - 215.000,-zł. + 22 % VAT

Wadium - 40.000,- zł. /

1. Przetarg odbędzie się dnia 24 września 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr
54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz. lub w kasie Urzędu .
3.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003r. w/w nieruchomość
przeznaczona jest na cele projektowanych usług turystycznych i zieleń towarzyszącą.
4. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej
- najpóźniej do dnia 20 września 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: wtorek, 24 sie 2004 10:09
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2004 13:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 wrz 2004 16:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1907 razy